6 – 7 липня 2022 року відбувся візит Президента НАН України, академіка НАН України Загороднього Анатолія Глібовича та віце-президента НАН України, академіка НАН України Богданова Вячеслава Леонідовича до Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України».

Під час зустрічі з колективом ДУ “ІРЕЕД НАН України” Президент НАН України відзначив значний внесок науковців Інституту у розробку програмних заходів повоєнного відновлення економіки Одеського регіону та поставив завдання щодо коригування подальшої тематики наукових досліджень, які будуть спрямовані на економічне відновлення та розвиток України та Південних регіонів у післявоєнний період.

Особливу зацікавленість викликали такі напрямки наукової та науково-організаційної діяльності як:

  • Розвиток водного транспорту та логістики морських і Дунайський портів в сучасних умовах;
  • Стратегування сталого розвитку громад на засадах згуртованості і участь в міжнародній проектній діяльності (зокрема за програмами Дунайської стратегії, Erasmus+ та Європейського східного партнерства);
  • Забезпечення продовольчої безпеки та розвиток стратегічних товарних ринків, ринку аквакультурних як одного з пріоритетних для країни та Одеської обл.;
  • Збереження і розвиток природних активів та рекреаційного потенціалу;
  • Розвиток підприємств в умовах цифровізації;
  • Наукова діяльність молодих вчених, організаційно-економічні механізми підтримки процесу підготовки наукових кадрів.