Назва підрозділу Завідуючий відділом Напрями досліджень
Відділ ринкових механізмів і структур д.е.н., c.н.с.Нікішина О.В. Теоретичниі проблеми та розробка науково-практичних рекомендацій щодо розвитку ринкових відносин та формування ринкових технологій регулювання економічних систем
Відділ ринку транспортних послуг д.е.н., проф.Ільченко С.В. Наукове забезпечення ефективного функціонування ринку транспортних послуг та використання транзитного потенціалу країни
Відділ розвитку регіональних економічних систем
академік НАНУ, д.е.н., проф.Буркинський Б.В. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення соціально-економічної результативності інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я
Відділ економіко-екологічного розвитку приморських регіонів проф.Єрмакова О.А. Розробка методології господарського освоєння та підвищення економіко-екологічної ефективності природно-ресурсного потенціалу приморських регіонів
Відділ розвитку підприємництва в.о. завідувача д.е.н., проф.Уманець Т.В. Теорія та методологія розвитку підприємництва, підвищення його ефективності в умовах модернізації економіки та його впливу на сталий соціально-економічний розвиток держави та її регіонів

Відділ економічного регулювання природокористуванням

Відділ інтеграції науки, освіти та бізнесу

д.е.н., доц.Петрушенко М.М.

проф. Коваль В.В.

Теоретичні проблеми та економічні інструменти управління природокористуванням