Паспорти спеціальностей,

за якими у Державній установі “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України” здійснюється підготовка докторантів, аспірантів та здобувачів, а також проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;

08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.