План роботи Ради молодих вчених ДУ “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України” на 2022 рік

ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДУ «ІНСТИТУТ РИНКУ І ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ»

на 2022 РІК

Назва роботи

Термін виконання

1.

Надання пропозицій до актуальних нормативних документів в сфері науки і освіти, особливо з питань, що стосуються молодих вчених

Протягом року

2.

Представлення позиції молодих вчених ДУ «ІРЕЕД НАН України» в РМВ при Одеській ОДА, зокрема за напрямками:

– активне залучення молодих учених, зокрема членів РМВ при ООДА, до розробки та експертизи нормативно-правових актів, що регулюють розвиток науки, інновацій та системи вищої освіти України;

– просування доповідних записок молодих вчених та популяризація результатів наукових досліджень молодих вчених з метою їх практичного впровадження в діяльність Одеської ОДА;

– залучення молодих науковців до громадських слухань з питань науки, освіти, інновацій та інших фахових питань

Протягом року

3.

Представлення позиції молодих вчених ДУ «ІРЕЕД НАН України» в РМУ при МОН України, зокрема за напрямками:

– підготовка Літопису здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України (січень 2022 р.);

– Школа молодого науковця;

– конкурси наукових праць та здобутків молодих вчених;

– популяризація здобутків молодих вчених в рамках проєкту «Ніч молодіжної науки»; – регіональні зустрічі, в тому числі із залученням представників бізнесу;

– участь у засіданнях Спілки Рад молодих учених.

Протягом року

4.

Участь представників Ради в роботі обласних та місцевих органів влади та громадських організацій в сфері вирішення питань економічного розвитку

Протягом року

5.

Вирішення поточних питань роботи Ради

Протягом року

6.

Проведення серії навчальних семінарів з актуальних питань (за запитом членів РМВ)

Протягом року

7.

Організація розмовного професійного постійно діючого семінару для економістів (англійською мовою)

Протягом року

8.

Інформування та консультування молодих вчених щодо конкурсів та процедури подання документів на здобуття премій, стипендій, грантів для молодих вчених

Протягом року

9.

Налагодження міжнародних контактів з іноземними асоціаціями молодих вчених-економістів (Європейська асоціація молодих економістів,

Асоціація молодих економістів в Грузії, Греції)

Протягом року

10.

Популяризація діяльності Ради молодих вчених, висвітлення діяльності Ради на сайті Інституту

Протягом року

11.

Сприяння та проведення роз’яснювальних робіт щодо участі молодих учених та аспірантів у програмах академічної мобільності

Протягом року

12.

Перегляд Положення про РМУ ІПРЕЕД НАН України у зв’язку з реорганізацією Інституту в ДУ «ІРЕЕД НАН України»

Січень 2022р.

13.

Участь Ради в обговоренні освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»

Травень 2022р., Жовтень 2022р.

14.

Проведення Звітної конференції (за підсумками І півріччя 2021/2022 навчального року) докторантів, аспірантів та молодих вчених (здобувачів), що навчаються поза аспірантурою про хід виконання освітньої та наукової складової індивідуальних планів, ступінь виконання дисертаційних робіт

Червень 2022р.

15.

Підготовка та участь в проведенні XІІІ міжнародної науково-практичної конференції: ДУ «ІРЕЕД НАН України» та Херсонського національного технічного університету, яка відбудеться у смт. Залізний Порт Херсонської області, вересень 2022 р.

Травень-Вересень 2022р.

16.

Проведення Звітної конференції за 2021/2022 навчальний рік, підведення підсумків виконання освітньої та наукової складової індивідуальних планів, ступінь виконання дисертаційних робіт докторантів, аспірантів та молодих вчених (здобувачів), що навчаються поза аспірантурою

Жовтень 2022 р.

17.

Підведення підсумків про роботу Ради молодих вчених ДУ «ІРЕЕД НАН України» за 2022 р.

Грудень 2022р.

18.

Обговорення і прийняття плану роботи Ради на 2023 рік

Грудень 2022р.