СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Державна установа “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України”

п/п Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
1 Буркинський Б.В.

Голова, академік

НАНУ, д.е.н., проф.
2 Лайко О.І.

Заст. Голови,

д.е.н., проф.
3 Хумарова Н.І. Вчений секретар, д.е.н., проф.
4 Яцков А.В. Заст. директора з заг. питань, к.е.н.
5 Степанов В.М. д.е.н., проф.
6 Уманець Т.В. д.е.н., проф.
7 Коваль В.В. д.е.н., проф.
8 Осипов В.М. д.е.н., проф.
9 Лисюк В.М. д.е.н., проф.
10 Нікішина О.В. д.е.н., с.н.с.
11 Андрєєва Н.М. д.е.н., проф.
12 Ільченко С.В. д.е.н., проф.
13 Шевченко Г.М. д.е.н., доц.
14 Петрушенко М.М. д.е.н., доц.
15 Шлафман Н.Л. д.е.н., с.н.с.
16 Купінець Л.Є Гол. проф. організації, д.е.н., проф.
17 Горячук В.Ф. д.е.н., с.н.с.
18 Рубель О.Є. д.е.н., проф.
19 Єрмакова О.А. д.е.н., проф., гол. Ради молодих учених

20

21

22

23

Карпінська Г.В.

Грищенко В.Ф.

Топалова І.А

Грищенко І.В.

к.е.н., с.н.с.

к.е.н., доц.

к.е.н., доц.

к.е.н.