Вирішення актуальних проблем науковців

Інститут розробляє та впроваджує сучасні рішення, що допомагають науковцям ефективно працювати

Актуальні розробки та результати досліджень, пропозиції наукової співпраці

Забезпечуючи інноваційний пошук і розв’язуючи завдання забезпечення сталого розвитку та збереження стійкості економічних систем в умовах протистояння негативним впливам, колектив ДУ “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України” завжди націлений на генерацію нових ідей, прирощення знань та розробку актуальних прикладних рішень для розвитку економіки нашої держави

Новини ІНституту