Вирішення актуальних проблем здобувачів наукових ступенів

Інститут розробляє та впроваджує сучасні рішення, що допомагають науковцям ефективно працювати

Актуальна інформація для здобувачів наукових ступенів

Перебуваючи в постійному пошуку інноваційних рішень завдань забезпечення сталого розвитку та збереження стійкості економічних систем в умовах протистояння негативним впливам, колектив ДУ “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України” завжди опікується питаннями підготовки накових кадрів, передачі наукових знань та розробок наступним поколінням науковців

Новини ІНституту