Співпраця із зарубіжними науковими інституціями за період 2013-2021 рр.

Інститут розвиває науковий діалог з зарубіжними партнерами шляхом участі в міжнародних програмах Сьомої Рамкової Програми ЄС, Спільної операційної програми транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013рр.», Спільної операційної програми транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2014-2020рр.», Територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), Дунайської транснаціональної програми INTERREG, «Горизонт 2020», «Ерасмус+».

У 2013 році Інститут виступив Партнером Великомасштабного інфраструктурного проекту ЄС «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та Республіки Молдова» в рамках програми прикордонного співробітництва європейського інструменту сусідства і партнерства «Україна – Румунія – Республіка Молдова» ( контракт № 287774 від 10.04.2013р.) спільно з

Національним Інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови та Міністерства економіки Республіки Молдова, Економічним Інститутом Варна (Болгарія), Торгово-промисловою та сільськогосподарською палатою м. Галац (Румунія).

Протягом 2013-2021рр. вчені Інституту співпрацювали з науково-дослідними установами далекого та близького зарубіжжя зокрема:

 • з Кошицьким технічним університетом (республіка Словаччина, 2013 р.)
 • Арабським союзом чавуну та сталі (2013 р.);
 • Болгаро-Українською господарською палатою (2013 р.);
 • Програмою ООН по захисту навколишнього середовища (UNEP) (2013р.);
 • з Економічним університетом – Варна (м. Варна, Болгарія, 2014р.);
 • з Національним інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови і Міністерства економіки Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова, 2014р.);
 • з Торгово-промисловою та сільськогосподарською палатою (м. Галац, Румунія, 2014р.);
 • з Ярославською державною вищою технічно-економічною школою ім. о. Б. Маркєвича (2016р.);
 • трьохстороння угода між Ярославською державною вищою технічно-економічною школою ім. о. Б. Маркєвича, Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету та Інститутом (2017р.);
 • з Університетом Тор Вергата, Італія (Італія, 2017);
 • з Фондом Суккова (2017);
 • з Центром регіонального розвитку Мунтіані (2018);
 • з Інститутом регіональних досліджень Центру економічних та регіональних досліджень Угорської академії наук (2019);
 • з Інститутом економіки сільського господарства – Академія наук Румунії (2019);
 • з Аграрним університетом – Пловдив (2019);
 • з Литовським інститутом аграрної економіки (2019);
 • з Вищою школою економіки м. Білосток (2019);
 • з Інститутом регіональних досліджень Угорської Академії Наук (2019);
 • з Університетом Флоренції (2019);
 • з Органгізацією економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР – 2019);
 • з Інститутом досліджень Східної та Південно-Східної Європи (IOS) імені Лейбніца (2020).

Інститут приймав участь у реалізації міжнародних проектах:

 1. Danube-INCO.NET: Просування досліджень та інновацій в Дунайському регіоні – Сьома Рамкова Програма ЄС – 7FP, отримано наступні результати:
 • запропоновано наукові засади політики інноваційного розвитку середніх та малих підприємств в контексті реалізації завдань Європейського дослідницького простору;
 • розроблено інформаційну базу для просування програм ініціативи «Європейський дослідницький простір для України» в контексті діяльності створеного контактного пункту за програмою Horizon-2020.

 1. Проєкт «Туристичні шляхи Чорноморського регіону BSB-Tour» – Спільна операційна програма транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2007-2013рр.», 2014-2016, якого узагальнено та отримані наступні результати:

– проведено аналіз використання програмно – цільових методів у державному управлінні розвитком туристично-рекреаційної діяльності на державному та регіональному рівнях, зокрема «Стратегія розвитку туризму і курортів», регіональні і міські цільові програми розвитку туризму в напрямку активізації міжнародної взаємодії;

– досліджено перспективи розвитку винного туризму в Чорноморському регіоні, розроблено пропозиції щодо формування загальних для всіх партнерів проекту сільських та культурних туристичних напрямків у басейні Чорного моря, зокрема формуванню винної тропи;

– обґрунтовано напрями розвитку туристичної освіти та її впливу на формування конкурентоспроможності країн Чорноморського басейну.

 1. Проєкт «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) – Спільна операційна програма транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова» отримані наступні результати:

– розроблено організаційно-економічний інструментарій Плану ризик-менеджменту на територіях з унікальним природо-ресурсним потенціалом, який визначає вектори економічної державної політики та заходи по мінімізації існуючих екологічних загроз відповідно до європейських вимог на регіональному та міжрегіональному рівнях;

– розроблено методологію кількісної оцінки ризиків, які виникають від джерел забруднення ґрунту та вод відповідно до європейської практики та українського законодавства.

 1. Проєкт «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики (REED BASE)» – Сьома Рамкова Програма ЄС (7FP), партнери проєкту: Інститут Суккова (Грюнвальд, Німеччина), Асоціація сталого розвитку (Молдова), отримано наступні результати:

– створено базу даних стейкхолдерів і організацій в секторі використання очерету звичайного та водного менеджменту басейнів річок Дунай та Дністер та гідрологічної та гідротехнічної інформації, картографічних матеріалів по зазначеним басейнам;

– проведені академічні дослідження щодо колишнього і нинішнього стану водно-болотних угідь на території проекту, а також виявлені сильні і слабкі сторони існуючих технологій заготівлі, переробки та спалювання очерету та консультації із стейкхолдерами на місцях з метою виявлення потенційних партнерів для сприяння сталому використанню очерету.

 1. Проєкт «Розвиток Українсько-Молдавського транскордонного виробничо-науково-освітнього кластера з переробки вторинних продуктів виноробства» – Програма Територіальне співробітництво країн Східного партнерства (EaPTC), отримано наступні результати:

– проведено маркетингові дослідження українських перспективних ринків збуту продуктів вторинної переробки відходів виноробства, зокрема виноградного масла, таніну, винної кислоти.

 1. Проєкт «Транснаціональне співробітництво з перетворення знань у маркетингові продукти та послуги для сталого розвитку Дунайського співтовариства в майбутньому (Made in Danube)» – Danube Transnational Programme INTERREG / Дунайська транснаціональна програма INTERREG, отримано наступні результати:

– проведено дослідження серед стейкхолдерів на місцях та створена база даних організацій, що приймають відповідні рішення – різних урядових і неурядових організацій від місцевого до національного рівня на території проекту щодо розвитку трансферу інновацій в Дунайському регіоні.

 1. 7. Проєкт «Транснаціональне кластерне співробітництво в аграрно-продовольчому секторі, на основі методу розумної спеціалізації у Дунайському регіоні – S3Claster»:

– розроблено регіональний план дій щодо інноваційного розвитку в агросекторі.

 1. 8. Проєкт “Marine and River Litter Elimination New Approach” (“Новий підхід в усуненні морського і річкового забруднення”) – MARLENA eMS BSB – 139:

– проведено заходи по залученню потенційних зацікавлених груп для сприяння в усуненні морського і річкового забруднення;

– проведено ініціативні заходи щодо співпраці по скороченню річкового та морського забруднення у регіоні Чорного моря;

– організовано та проведено тематичну інформаційну кампанію з очищення моря та річок в Україні.

 1. 9. Проєкт “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (“Стійка сільсько-господарська торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- AgriTradeNet eMS BSB – 383:

– проведено ряд заходів із залученням стейкхолдерів з метою зміцнення потенціалу місцевих брендів для сприяння розвитку стійкої сільсько-господарської торговельної мережі в Чорноморському басейні.

 1. 10. Проєкт «Подолання нездатності сприяти вторинному підприємництву в Дунайському регіоні» (Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region (Danube Chance 2.0):

– скориговано регіональний план дій щодо профілактики та недопущення банкрутства представників малого та середнього бізнесу в країнах Придунав’я (для регіону Українського Придунав’я) у зв’язку з впливом карантинних обмежень та пандемії на розвиток малого бізнесу.

 1. 11. Проєкт «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging Finance 4 positive Social Change – Finance4SocialChange):

– скориговано регіональний план дій по стимулюванню соціальних інновацій та розвитку соціального підприємництва в регіоні Українського Придунав’я. Враховано вплив карантинних обмежень.

 1. 12. Проєкт «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog (Розумний транспорт і логістика для міст), отримано такі результати:

– підготовлено Проєкт магістерської програми SmaLog (вимоги до внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти; до характеристики навчально-методичного забезпечення та характеристики інформаційного забезпечення; моніторинг та періодичний огляд освітньої програми;

– підготовлено проміжний звіт щодо відповідності програмних компетенцій компонентам освітньої програми; принципи та процедури забезпечення якості освіти;

– проведено експертну діяльність щодо навчальних програм ЄС в ЗВО України.

 1. 13. Проєкт «Zero Waste Strategy: Methods and Implementation in Black Sea Basin- ZeroWasteBSB» («Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSB ») eMS BSB 788:

– визначено стан нормативно-правового забезпечення щодо поводження з відходами в країнах-учасницях проєкту.

 1. 14. Проєкт «LET’S CYCLE AT THE BLACK SEA » («Давайте їздити на велосипеді у басейні Чорного моря») – LetsCYCLE eMS BSB 998 MLPDA 88703/26.06.2020 р., 07.2020 – 12.2022 рр:

– обґрунтовано напрями формування проєктів маршрутів велотрас у Чорноморському регіоні з супутньою інфраструктурою.

Окремим напрямом міжнародної наукового співробітництва є робота науковців Інституту у складі творчих колективах по проектам інших установ та ЗВО регіону:

 • «Створення чорноморської мережі для сталого розвитку туризму в Болгарії, Румунії, Україні, Молдові Та Грузії» (BSTOURISMNET), 2013-2015 – Чорноморська Програма транскордонного Співробітництва – BS Cross Border Cooperation;
 • «Створення наукової мережі щодо запобігання негативним наслідкам землетрусів, зсувів і повеней» 2013-2015 – Чорноморська Програма транскордонного Співробітництва – BS Cross Border Cooperation.

Велику увагу Інститут приділяє апробації наукових результатів рамках реалізації міжнародних проектів шляхом проведення публічних заходів щодо ознайомлення з ними широкого загалу громадськості.

Щороку науковці Інституту приймають участь у міжнародних конференціях, форумах, симпозіумах тощо. В свою чергу Інститут відвідують іноземні керівники та науковці.

Інститут протягом багатьох років спільно з Національним інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови і Міністерства економіки Республіки Молдова проводить постійний моніторинг стану р. Дністер та акад. НАН України Б.В.Буркинський входить до складу Басейнової ради р. Дністер.

За результатами участі акад. НАН України Буркинського Б.В. у Технічно-інноваційному Форумі Янкай Лейк (Пекін) в 2017 р. в Інституті було підписано Протокол про наміри щодо співробітництва з Ціндаоським міжнародним академічним парком (КНР) та проведена зустріч з науковцями та експертами Китайської академії наук, в рамках якої відбулась поїздка на о. Сасик з метою презентування цього об`єкту для інвестиційних пропозицій щодо наукових та технологічних інновацій уряду КНР.

Науковцями Інституту налагоджується співробітництво із Міжнародною фінансово-аналітичною організацією «Edmond de Rothschild Group» (Женева, Швейцарія) за напрямком вдосконалення регіональної інноваційної політики України (лист вх. №152 від 31.08.2017).

Вченими Інституту були розроблені та впроваджені навчальні курси: «Principles of accounting», «Intermediate accounting», «Cost accounting» для викладання в American David Livingstone University of Florida.

Акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. за запрошенням Гарвардського університету (США) прочитав лекцію «Економіка України сьогодні-завтра» (листопад 2014р.).

Щорічно представники Інституту приймають участь у Конференціях академій придунайських країн (DAC) «Наука та Європейська стратегія дунайського регіону».

Співробітники Інститут є членами багатьох міжнародних організацій, серед яких:

– акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. – член Міжнародної інженерної академії;

– д.е.н., проф. Степанов В.М. – член редакційної колегії «Environmental protection and ecology» (Греція);

– д.е.н., проф. Осипов В.М. член Болгаро-Української господарської палати;

– д.е.н., проф. Єрмакова О.А. член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Asian Online Journal of Business and Management»;

– д.е.н., проф. Рубель О.Є. – член Дунайської академії наук, Голова Чорноморської мережі неурядових організацій – Варна (Болгарія), член ГО «Балканська екологічна асоціація» (Салоніки, Греція);

– д.е.н., проф. Андрєєва Н.М. – член редакційної колегії журналів «Evropský časopis ekonomikya managementu» (Чехія), «Environmental Engineering and Management» (Румунія);

– д.геогр.н., проф. Дергачов В.О. член Міжнародної федерації журналістів з акредитацій євро журналіста-аналітика (Брюссель), Вченої ради міжнародного журналу «Геополітика» (Італія, Рим, Інститут стратегічних досліджень), редакційних колегій журналів «Міжнародне право і міжнародні відносини» (Кишинів, Молдова) та «Ecoforum» (Румунія);

– д.е.н., проф. Ніценко В. С. – член редакційної колегії наукових журналів: “Research in Economics and Management”, “Journal of “International Agricultural Management” (Німеччина); “Problems of Management in the 21st Century” (Литва);

– м.н.с. Лозова Т.П. – офіційний представник та координатор Одеси та Одеської області міжнародної, науково-освітньої, грантової діяльності громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» у співпраці з Науково-дослідним Інститутом Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту звітного періоду є:

 • створення транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання біомаси в якості джерела сталої енергетики;
 • розробка фінансових механізмів для позитивних соціальних змін у транскордонних регіонах;
 • розвиток туристичної сфери в Чорноморському регіоні;
 • ризики та загрози антропогенного впливу джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Республіки Молдова та Румунії;
 • просування досліджень та інновацій в Дунайському регіоні.