⇒Горизонт Європа

Національний контактний пункт Програми Горизонт-2020 «Innovation in SMEs»

Національний контактний пункт Програми Горизонт-2020 «Innovation in SMEs» в Державній установі «Інститут ринку і економіко – екологічних досліджень НАН України» створено наказом МОН України №1063 від 17.08.2020 р[1]. <гіперпосилання>

Відповідно Наказу МОН Міністерства освіти і науки України від 08.12.2016 № 1469[2] <гіперпосилання>завданнями національного контактного пункту є:

1) підтримка інтеграції наукової сфери України до Європейського дослідницького простору (European Research Area – ERA) та активізація взаємовигідного науково-технічного та інноваційного співробітництва з ЄС шляхом участі в рамкових програмах ЄС, забезпечення інформаційної та консультаційної підтримки українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з питань участі у проектах програми «Горизонт 2020», методичний супровід участі українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у реалізації проектів програми «Горизонт 2020» за тематичними напрямами, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення шляхів взаємодії з ЄС у сфері наукових досліджень, технологічного та інноваційного розвитку;

2) інформування українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності щодо програм ЄК у галузі досліджень та інновацій, а також щодо інших європейських програм, у тому числі щодо поточних та наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подання пропозицій;

3) підвищення обізнаності громадськості з цілями Європейської спільноти щодо активізації участі у програмі «Горизонт 2020» малих та середніх підприємств (далі – МСП), а також жінок та молоді;

4) надання консультаційної допомоги щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

5) організація навчальних семінарів для цільових груп (суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, МСП, жінок-науковців тощо) або за спеціальними темами стосовно актуальних проблем програми «Горизонт 2020» з питань їх компетенції.

Керівник НКП «Innovation in SMEs – Олег РУБЕЛЬ, д.е.н., проф.

Асистент НКП «Innovation in SMEs – Аліна ЖИХАРЕВА

[1] https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/75950/

[2] https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/53953/

Робота НКП “ Малі та середні підприємства ” в 2021 році

В 2021 р. робота НКП «Малі та середні підприємства» здійснювалася згідного договору з державним підприємством «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» (ДП “Укртехінформ”).

Зокрема, результатами роботи стало:

Проведення заходів, до яких залучаються працівники ЗВО, науково-дослідних інститутів, представники бізнесу, наукових установ, громадських організацій, зокрема:

Круглий стіл «Механізми та інструменти акселераторів інноваційної діяльності на базі Програми «Горизонт-Європа»» (off/on-line, 26 листопада 2021 р., на базі ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» та МОН України, представники вузів, середнього та малого інноваційного бізнесу).

– Тренінг «Посилення технічних навичок складання заявок на підтримку акселераторів в бізнес-середовищі базі Програми «Горизонт-Європа» (off/on-line, 07 грудня 2021 р., на базі ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» та МОН України, представники вузів, середнього та малого інноваційного бізнесу).

Опрацювання пропозицій до структури та змісту національного порталу програми «Горизонт Європа. Підготовка матеріалів для наповнення структурних елементів національного порталу. Надання презентаційних матеріалів, звіту щодо проведення заходу, заповненої таблиці з відгуками та контактами учасників за результатами проведення вебінару. Опрацювання матеріалів, підготовка до випуску буклетів програми «Горизонт Європа» та «Євратом». Аналіз інформаційних матеріалів щодо конкурсів програми «Горизонт Європа» та програми з досліджень та навчання «Євратом». Створення інформаційної довідки та презентаційних матеріалів за напрямом “ Малі та середні підприємства ” для публікації у відповідних розділах національного порталу програми «Горизонт Європа». Створення інфографіки та візуальних матеріалів. Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо механізмів пошуку партнерів в програмі «Горизонт Європа». Підготовка матеріалів (довідки) щодо конкурсів Європейської Дослідницької Ради, Європейського інституту інновацій та технологій, Європейської дослідницької ради для наповнення національного порталу. Підготовка матеріалів для публікації на національному порталі у відповідних розділах. Підготовка інформаційних повідомлень за напрямом “ Малі та середні підприємства ” про проведення заходів, інформування про заходи європейських партнерів щодо рамкових програм ЄС та інших інструментів фінансової підтримки, зокрема на офіційному сайті МОН та чат-боті “InfoScienceBot”. Підготовка презентацій за напрямом “ Малі та середні підприємства ” (включаючи відповідні місії та партнерства) програми «Горизонт Європа». Створення презентаційних матеріалів за напрямом. Створення глосарію основної термінології для програм «Горизонт Європа». Підготовка інформаційних матеріалів для інтернет-сторінок офіційних сайтів МОН та підпорядкованих організацій за напрямом “Малі та середні підприємства”.

Участь у спільних заходах з європейськими та міжнародними партнерами з метою отримання актуальної інформації та обміну досвідом щодо участі у рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій та інших інструментів підтримки ЄС.

Надання індивідуальних консультацій щодо відкритих програм та користування веб-ресурсами програм ЄС з досліджень та інновацій.

Проведення тематичних консультаційних сесій для зацікавлених осіб з питань використання он-лайн інструментарію пошуку партнерів.