ГАРАНТ

освітньо-наукової програми здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем PhD галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»

ІЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА

(доктор економічних наук, професор)

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tCEmQEQAAAAJ%20ORCID%20ID:%200000-0001-9251-4014&user=pc0p1DMAAAAJ

ORCID: 0000-0001-6924-2225

ResearcherID I-2908-2018 https://publons.com/researcher/1930941/svitlana-sv-ilchenko/

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55338905300

Е-mail: ilchenko.svit@gmail.com

Навчальний план 2016

Навчальний план 2018

Навчальний план 2020

ОНП 2016

ОНП 2018

ОНП 2020

РП

Вибіркові дисципліни