Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» на постійній основі приймає для публікацій матеріали з результатами наукових досліджень в 2-х фахових виданнях: збірник наукових праць “Економічні інновації”, електроний журнал Економіка. Екологія. Соціум, які випускаються з періодичністю 4 рази на рік.

Збірник наукових праць «Економічні інновації»

ISSN 2524-003X (Print), eISSN 2616-5430 (Online).

Відповідно до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 «Економічні інновації» внесено у перелік наукових фахових видань України, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 р. № 886 «Економічні інновації» включено до переліку наукових фахових видань і присвоєно категорію Б. Спеціальності:

051 Економіка
056 (292) Міжнародні економічні відносини
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 (281) Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

http://ei-journal.com/index.php/journal

Науковий журнал Економіка. Екологія. Соціум

ISSN-L: 2616-7107

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 07.11.2018 № 1218

Категорія Б: рєстр наукових фахових видань України

Науки економічні: спеціальності

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

https://ees-journal.com/index.php/journal